Porträttmålaren Torger Seter

fortsätter ännu några dagar sitt arbete. Han håller, som förut omtalats, till på Jacobssons konditori vid S:t Hansplan och har där haft en talrik och intresserad modellsamling att avporträttera. Vi bedja att än en gäng få påpeka, att det icke -här är fråga om karikatyrer, utan orne verkliga och alldeles utmärkta porträtt i färg. ritade och målade på några minuter men med en porträttlikhet som var och en kan övertyga sig om för det billiga priset, som genom framvisande av vår kupong blir ännu billigare. När man kan få ett verkligt konstnärligt porträtt för en riksdaler, bör man passa på tillfället. På andra håll där hr Setet slagit sig ned, ha i synnerhet mammorna varit angelägna om att få sina småttingar!avkonterfejade, och det bör kanske påpekas, att det icke är fråga om att de små skola sitta stilla någon längre tid. De behöva icke sitta stila alls, ty hr Seter ritar inte bara bra, han ritar också fort. Men titta på de teckningar, som sitta i konditoriets fönster, de vittna gott om hans konst, som för övrigt fått lovord både i in- och utlandet.
Under de gångna dagarna har hr S. stått allmänheten till tjänst endast med profilporträtt, men fr. o. m. idag gör han även dylika en face, vilka dock ställa sig något dyrare, nämligen 5 kr. pr st. Om man emellertid klipper ur en kupong ur Allehanda och lämnar vid beställninfori, får man sitt porträtt ritat för endast 3 kr. och det må väl anses vara billigt så det förslår.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 september 1932
N:r 211

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *