Pastoralvården i Stenkumla.

Hr O. Bengtsson m. fl. inom Stenkumla pastorat hade. till domkapitlet ingivit en ansökan, att nuvarande vice pastorn H. A. Isberg efter fullgjord tjänst i Dalhems pastorat åter måste förflyttas till Stenkumla. Dessutom hemställdes, att till förordnande under pastor Isbergs tjänstetid i Dalhem måste utses examinerad prästman och ej lekmannapredikant.
Skrivelsen har emellertid icke föranlett någon domkapitlets åtgärd.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 november 1932
N:r 274

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *