På sin femtioårsdag

annandag jul blev tjänstemannan i Stockholmssygstemet, Stockholm, Axel Klintenberg, gotl., föremål för stora och hjärtliga uppvaktningar från kårer och enskilda. Dessa uppvaktningar började tidigt på morgonen sagda dag och fortgingo under dagens lopp. Från föreningen Gutnalia, vars styrelseledamot K. varit under en följd av år, uppvaktade en deputation samt överlämnade en subskriberad minnesgåva. Föreningens tacksamhet till jubilaren framfördes av Gutnalias ordförande, fanjunkare Fogberg. På annandagens afton hade herrskapet Klintenbergs in sjudit vänner och bekanta till middag å restaurant Traneberg. Högtidstalet där framfördes av överlärare Ekelund, som i sitt tal påminde om gemensamma barndomsminnen från fosterön samt framförde gotlänningarnas tack till hr K., för vad denne varit för sina landsmän i förskingringen. — Under dagen ingingo ett femtiotal lyckönskningstelegram.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 december 1932
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *