På sin femtioårsdag i dag

har major E. E. Malmgren blivit förmål för omfattande och hjärtliga hyllningar. Biskop Rundgren och landshövdingskan Rodhe infunno sig i hemmet som representanter för Röda Korsets Gotlandskrets och överlämnade en bukett röda rosor. Från Jägaregillet fick femtioåringen mottaga en vacker golvlampa och från Hästavelsföreningen en blomsteruppsats, officerskamraterna på artillerikåren förärade honom en silverskål, underofficerarna uppvaktade med telegram, medan furirerna bringade sin hyllning i form av en textad adress. Från Svenska Vorstehhundklubben anlände även en silvertallrik. Även Sveriges landstormsföreniogars centralförbund har sänt lyckönskningar i form av en textad adress, och för resten ka en stor mängd presenter, blommor och telegram strömmat in under dagens lopp. Major Malmgren, som i dag lämnar sin tjänst vid artillerikåren, blev också föremål för hjärtliga hyllningar vid
en festlig köllation, gom i går afton hölls i kårens officersmäss.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 november 1932
N:r 274

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *