På sin 80-årsdag

i går blev disponenten vid Andelssläkteriet härstädes Axel Hultström, Alva, föremål för hjärtliga hyllningar från olika håll och uppvaktades med ett stort antal presenter. Från släkten fick han sålunda mottaga matskedar av äkta silver, direktör Edv. Wahlgren förärade honym ett vackert silverfat med slakthuset ingraverat, slakthusets ombud uppvaktade med ett guldur och styrelsens ledamöter samt revisorerna med en urkedja av guld. Vidare överlämnade kontors- och butikspersonalen resp. en käpp med silverkrycka och ett större tennfat samt arbetarne ett magnifikt skrivställ av Hejdebymarmor. Från firman Harald Forss i Stockholm fick 50-åringen mottaga en större tennvas med inskription samt från vänner i Nynäshamn ett vackert skrivbordsur, från vänner i hemorten en större brysselmatta. Videre anlände under dagens lopp ett 50-tal telegram och blommor i mängd.
På aftonen voro ett 100-tal personer samlade till en festlighet i herrskapet Hultströms hem, där en märklig familjehögtid kunde firas. Det var sålunda icke blott 50-årsdagen, som kunde celeberas, utan även makarnas silverbröllop och — ty alla goda ting äro tre — sonens i huset förlovning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 juli 1932
N:r 144

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *