På sin 60-årsdag i måndags

blev folkskollärarinnan fröken Elise Hederstedt i Bro föremål för hjärtliga och omfattande hyllningar. Redan tidigt. på morgonen infann sig skolrådet med kyrkoherde Widegren i spetsen och överlämnade en korg med blommor samt en krokan, en konstnärligt utförd avbildning av skolhuset, där jubilaren under en lång följd av år haft sin verksamhet. De ungas syförening gav en hyllning i toner, samt överlämnade ett skrivställ av silver. Under dagens lopp ankom ett stort antal blommor, presenter och telegram från den talrika vänkretsen, allt vittnande om den sympati och aktning jubilaren förskaffat sig. Bland presenterna märktes en silverkanna från sockenborna.
Fröken Hederstedt gav på kvällen supé i sitt hem för ett stort antal inbjudna gäster sockenbor och övriga vänner. Vid festligheten höllos flera tal bl. a. av kyrkoherde Widegren, som framförde såväl skolrådets som övriga sockenbors tack för fröken Hederstedts långa och plikttrogna läreregärning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *