Om de arbetslösas matiné

på Visbybio om söndag middag erinra vi läsekretsen. Matinén anordnas av De arbetslösas förening och Filmindustri har ställt biograf och film till förfogande. Kapellmästare Smoliansky på Stadt och hans partner hr Ericsson komma att spela några vackra stycken, hr Henrik Pettersson bidrar med deklamation och hr Charles Grönberg sjunger till luta. Som avslutning på det hela komma Fyrtornet och Släpvagnen i en av sina roligaste filmer, Tappra tusenkonstnärers triumf. Denna film är emellertid stumfilm, men musiken till densamma har ordnats genom benägen medverkan av firman Wessman & Pettersson. Biljettpriserna äro de vanliga och hela bruttoinkomsten tillfaller de arbetslösa, då all medverkan är kostnadsfri. Biljetter säljas dels under hand ute i staden, dels från i dag i bios kassa. Det bör slutligen nämnas att filmprogrammet är barntillåtet. Det är att hoppas att denna nätiné blir lika välbesökt som den förliden söndag hållna Norrlandsmatinén.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 december 1932
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *