Olämpligt med dubbelnamn på lägenheter.

Överlantmätaren Vidar Holmbäck i Visby föreslår hos kammarkollegium, att det i jordeboken för Follingbo socken upptagna lägenhetsnamnet Kolmaräng eller Majsaren nr 1 förenklas till Kolmaräng nr 1. Han framhåller, att det i jordeboken finnes upptagen ytterligare en lägenhet med namnet Majsaren nr 1. Dubbelnamn gynas honom överhuvud mindre lämpliga, och det är också förenat med olägenhet, att samma namn användes för två lägenheter.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *