Ogillade besvär.

Domkapitlet har lämnat utan avseende de av Daga Dixner anförda besvären över småskollärarinnavalet i Fole den 25 maj 1932.
Klaganden hade besvärat sig över att hon icke uppsatts på förslaget till tjänsten i fråga samt yrkat, att ärendet skulle återförvisas till ny behandling hos skolråd och kyrkostämma. Till stöd för besvären hade klaganden huvudsakligen anfört, att de å förslaget uppförda sökandena i merithänseende vore henne underlägsna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1932
N:r 213

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *