Nyval i stadens styrelser.

Stadsfullmäktiges beredningsutskott har inför de förestående kommunala valen föreslagit en del nya namn i stadens nämder och styrelser.
I hamndirektionen föreslås sålunda lotsen W. Dahlbeck som ny ledamot i stället för konsul Hj. Klint, som avsagt sig uppdraget.
I fattigvårdsstyrelsen föreslås fröken Hilda Sandberg inträda efter bankdirektör A. Dahlbäck, gom även avsagt sig, och till suppleant efter fröken Sandberg föreslås fru Elsa Dahlbäck.
I nykterhetsnämden har fröken Vilna Christiansson undanbett sig åter val och till hennes efterträdare föreslås doktor Ruth Svensson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *