Nyttjanderätten till jordområdet förverkad.

Svea hovrätt har ogillat av, småskollärarinnan Anna Barkander i Garda anförda besvär över Gotlands norra häradsrätts beslut den 9 maj att på yrkande av hemmansägaren Joh. Aug. Jacobsson och fr. Wendela Pettersson förplikta henne att från den dem tillhöriga fastigheten 7/32 mtl Dibjers i Hörsne socken bortföra henne tillhöriga byggnader. Häradsrätten fann att hon icke i egenskap av arvinge till förutvarande arrendatorn av det område, å vilket byggnaderna äro uppförda, kunde göra någon rätt gällande till området Hovrätten förklarar, att hon utan deras samtycke upplåtit fastigheten till annan och därigenom förverkat nyttjanderätten till jordområdet. Den tid av tre månader, inom vilken hon enligt häradsrättens dom skall ha bortfört byggnaderna, skall räknas från den 15 november 1932. Hon skall gottgöra sina motparter för kostnaderna i målet vid häradsrätten med 160 kr. Hovrättens dom är enhällig. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 november 1932
N:r 267

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *