Nya reservarbeten i Visby.

Arbetslöshetskommissionen har som redan meddelats. anvisat drätselkammaren i Visby statsbidrag till utförande av ytterligare statskommunala reservarbeten för en totalkostnad av 117,750 kr. därav 76,000 kr. i arbetskostnad. Arbetena äro följande, nämligen fortsättande av vatten- och avloppsledningsanläggning till de östra förstadssamhällena anläggning av vatten- och avloppsledning till »Halsjärnet» vattenledning till förstadssamhället. »Håga»; avloppsledning i Järnvägsgatan från brunnen vid befintlig kulvert fram till. Södra Hansegatan; vatten- och avloppslöedning i Järnvägsgatan mellan Södra Hansegatan och Lännavägen samt iståndsättande av Gutevägen mellan Södervägen och Stenkumlavägen, halva arbetet. Bidraget utgår med 50 proc, av arbetskostnaderna. Vid samtliga inom staden bedrivna statskommunala reservarbeten få samtidigt sysselsättas högst 100 arbetslösa. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *