Ny svinräkning

skall enligt kungörelse äga rum den 15 september i Svea- och Götaland. Senast följande dag skola de uppgiftsskyldiga insända uppgifterna om antalet svin till vederbförands magistrat, stadsstyrelse ,eller landsfiskal, vilka senast den 26 samma månad skola vidarebefordra uppgifterna till statistiska centralbyrån. Därest uppgiftsskyldig trots anmaning ej avgivit för svinräkningen erforderliga uppgifter, anmäles förhållandet hos länsstyrelsen, som äger förelägga den försumlige att vid äventyr av vite fullgöra sin uppgiftsskyldighet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *