Missionskyrkan.

Som vanligt var även detta år anordnad »adventsstund» i Missionskyrkan. Den hölls i går kl. 7 e. m. och inleddes med en unisont sjungen adventspsalm, hälsningstal av pastor Åberg och ett fyrstämmigt »Hosianna» av kören.
Biskop Viktor Rundgren höll så högtidstalet, utgående från en av tredje adventssöndagens episteltexter. Med spänd uppmärksamhet lyssnade den talrika menigheten till det medryckande talet, vari det djupt allvarliga innehållet stundom framfördes i den äktlutherska humorns form.
Sångkören bjöd så på trenne nummer, alla valda med hänsyn till advent och jul och alla under tullförvaltare Berggrens vana ledareskap fint utförda.
Prosten J. F. Ronqvist höll en kort, tilltalande adventsbetraktelse och sist sjöngs: »Han kommer till vår frälsning sänd». Klollekten, som upptogs, blev nästan ett rekord (över 150 kr.).

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 december 1932
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *