Militärbefälet.

Arméförvaltningen säger sig i yttrande till k. m:t finna det tveksamt huruvida den av chefen för generalstaben föreslagna kommenderingen av kaptenen vid Upplands regemente Olof Sjöberg till tjänstgöring vid generalstaben under ett år från den 15 november med placering vid militärbefälet på Gotland bör komma till stånd, då detta skulle kunna anses innebära inrättande av en i 1925 års härordningsbeslut icke upptagen stadigvarande befattning. Enligt detta beslut skall nämligen militärbefälet på Gotland bestå av bl. a. en kapten ur generalstaben med tjänstgöring vissa tider på året. Skulle kommenderingen likväl komma till stånd, bör, med hänsyn till de därmed förenade kostnaderna, förklaring om, att Gotland skall vara ordinarie tjänstgöringsort för kapten Sjöberg, meddelas endast under förutsättning, att en förlängning av kommenderingen är avsedd att äga rum. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 oktober 1932
N:r 247

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *