Materialier för underhåll av lantförsvarets

byggnader på Gotland
för tiden från och med den 1. januari till och med den 31 december 1933 upphandlas. Anbud, åå omslaget märkta »Anbud: å materialier för byggnadsunderhåll», skola senast den 29 december 1932 kl. 12 vara inkomna till militärbefälets på Gotland avd. III exp., Visby (tel. 313) där närmare upplysningar erhållas.
I övrigt hänvisas till »underrättelser för anbudgsgivare» Sv. F. S. nr 10/1920, varav tryckt exemplar finnes att tillgå i ovannämnda exp.
Materialierna skola levereras i mån av behov.
Visby den 10 december 1932.
Militärbefälhavaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *