Mannen klagar över hustruns fria rättegång.

En person i Näs har hos J. O. anfört klagomål över, att hans hustru i ett mål mot honom vid Gotlands södra domsagas häradsrätt åtnjutit fri rättegång ehuru hon har en kontant inkomst av minst 150 kr. i månaden jämte fritt vivre. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *