Malmgards invigning i Stånga.

Som förut i denna tidning relaterats hade invigningen av det i Stånga uppförda »konserthuset utsatts att äga rum i lördags. Den stora samlingssalen hade dagen till ära dekorerats i gult och blått och mitt på golvet dignade ett storartat kaffebord under sin börda. Sedan ordföranden i Stånga idrottsförening, folkskoll. R. Dahlgren, hälsat gästerna och de närvarande välkomna utförde ett stråkkapell under Edmund Söderlunds ledning några musikstycken, som mottogos med förtjusning. Härefter framträdde hr Dahlgren åter och redogjorde för lokalens tillkomst, tackade alla som på något sätt varit behjälpliga vid dess uppförande samt förklarade den öppnad, därvid den i dopet erhöll namnet Malmgard.
Vice ordföranden i Föreningen Gotländsk idrott, landsfiskalen Justus Jakobson, framsteg och lyckönskade Stånga idrottsförening och Stånga kommun till detta byggnadsföretag, vilket han trodde vara till såväl idrottens som ungdomens gagn.
Några amatörer från Stånga uppförde härefter under kvällens lopp två sketcher, omväxlande med en hel del gånger, utförda av. Stånga sångförening under ledning av folkskollärare Dahlgren. Programenligt föredrog också folkskolläraren Simeon Jacobsson från Viklau på ett mycket förtjänstfullt sätt en rad solosånger, vilket allt mottogos med livligt bifall.
Efter invigningsprogrammets genomförande röjdes plats och dansen vidtog, vilken pågick till fram mot småtimmarna. Stämningen under hela kvällen var den verkligt uppriktiga ungdomsglädjens.
Det hela avslöts med en enkel supé, varefter sekreteraren i Föreningen Gotländsk idrott, herr Gunnar Nilsson, tolkade gästernas tack till värdarna, vilka i vanlig ordning avhurrades.
Med denna Malmgard bar folkskolläraren Reinhold Dahlgren åter lagt ett storverk till sina övriga. Man kan utan överdrift säga att han i sitt arbete för kommunens bästa är ett föredöme som få och en initiativtagare och en drivkraft man kan leta efter. Med sin ungdomliga entusiasm, förenad med oegennytta och sin erfarenhet, är han också en skapare som uträttat mer än någon annan för sin nuvarande hemsockens med trakter däromkring garn. Vi gratulera honom för vad han redan uträttat och hoppas att han aldrig skall förtröttas utan fortsätta sitt arbete till det allmännas bästa.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *