Lotsverket avhänder sig mark i Kappelshamn?

Lotsstyrelsen säger sig i skrivelse till hr Herbert Frisk i Kappelshamn icke kunna mer än för ett år i sänder till honom utarrendera det till f. d. Kappelshamns lotsplats upplåtna området som styrelsen endast innehar under nyttjanderätt. Då området varken nu eller för framtiden är behövligt för lotsverkets behov, kommer styrelsen att framdeles till behandling upptaga frågan om upphävande av den styrelsen tillkommande dispositionsrätten till området. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *