Lösöreauktion vid Glästäde i Lärbro.

Lördagen den 19 november i932 kl. 10 f. m. försäljes för lantbrukaren Edvard Nilssons administrationsbos räkning genom offentlig auktion all boet tillhörig yttre lösegendom, varibland 1 sto, 5 år, ardenner, dräktigt, 1 vallack, 16 år, ardenner, 1 sto, 16 år, varmblod, 1 hingst 17 mån., ardenner, 1 vallack, 2 1/2 år, varmblod, 5 kor, dräktiga, 1 kviga, 5 får, 1 gris, 75 höns, andel i självbindare, slåttermaskin, hästräfsa, hackelsemaskin, rotfruktskärare, vindmaskin, lastdragare, mjölkvagn, åkvagn, arbetsvagnar, gödselspridare, åkslädar, kälkrack, arbetskälkar, vändplogar, spetsplogar, kultivator, fjäderharv, sladdharv, tallrikshary, slätharv, svänglar, fodertäckar, sättare, sladdar, selar, slädfällar, grimmor och ryktdon, handredskap, 1 parti hö av årets skörd samt större delen av inre lösöret.
Betalningsanstånd med äganderättsförbehåll till den 1 april 1933 eller vid anfordran.
Visby den 14 november 1932.
Thure Holmqvist.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 november 1932
N:r 265

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *