Lokaler för köttbesiktningsbyrå.

Drätselkammaren har föreslagit stadsfullmäktige att låta å tomten n:r 26 i kvarteret S:ta Maria inom Norderroten, f. d. Cedergrenska fastigheten vid Ryska gränd, uppföra en byggnad, avsedd att inrymma köttbesiktningsbyrå. Kostnaderna ha beräknats till 29,000 kr. och skola enligt drätselkammarens förslag bestridas av ett tioårigt amorteringslån på samma belopp.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 oktober 1932
N:r 234

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *