Lastbilen körde av belysningsstolpen.

En lastbil från Roma var på söndagseftermiddagen på väg in till staden, då den vid 6-tiden vid Follingboväg mötte sitt öde i form av en belysningsstolpe. Anledningen till, att bilen behövde kollidera med denna, är icke fullt klarlagd, men faktum är, att ledningsstolpen bröts tvärt av, och att bilen därefter hamnade i diket. Polisen tillkallades av närboende personer, varvid emellertid befanns, att bilens förare avlägsnat sig. Enligt uppgift skulle han springande över åkerfälten ha begivit sig från platsen. Två passagerare, som följt med i förarehytten, funnos emellertid kvar. Den ene anhölls av polisen såsom varande överlastad, medan man mot den andre icke behövde tillgripa denna åtgärd. Bilen avhämtades sedermera av bärgningsbil. Polisen härstädes har ännu icke lyckats komma i kontakt med bilens förare, men utredningarna i saken komma givetvis att fullföljas.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 november 1932
N:r 271

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *