Lärares tjänstledighet.

Länsstyrelsen i Visby har till k. m:t överlämnat en hemställan av skolrådet i Ala församlings skoldistrikt om föreskrift, hur avlöningsförmånerna åt folkskolläraren A. D. Gardell skola utgå under dennes tjänstledighet för fullgörande av uppdraget som ordförande i Östergarns m. fl. socknars beredningsnämd för nu pågående fastighetstaxering. Länsstyrelsen föreslår, att avlöningsförmånerna beräknas efter samma grunder, som då lärare åtnjuter tjänstledighet för sjukdom, och att statsbidrag till hans och vikariens avlöning måtte få utgå i enlighet härmed. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 november 1932
N:r 270

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *