Lanthamnarna.

Fårösundshamnarna (tiden 1—15 december). Ankomna fartyg: till Bungenäs: Den 8: mfart. Hernö, Lindblom, Skellefteå, tom; den 6: bogs.-ångf. Minerva, vist, Sundsvall, bogserar; pråm T. B. 888, Söderberg, Gävle, tom; ångf. Othem; Sjödin, Ystad. d:o; den 12: mfart. Dejefors, Berg; Kopparverkshamn, d:o; ångf. Bara, Gudmundsson, Malmö, d:o; till Fårösund Strå: den 18: mskon. Fride, Pettersson, Kalmar, tom; till Fårösund: den 7: mkutter Primus, Johansson, Slite, tom.
Avgångna fartyg: från Bungenäs: Den 8: mfart. Hernö, Lindblom, Köpmanholmen, kalksten; den 6: bogs.-ångf. Minerva, Hallquist, Gävle, boserar; pråm T. B. 388, Söderberg, Söderhamn, kalksten; den 7: ångf. Othem, Sjödin, Caruna via Skutskär, d:o; den 12: ångf. Bara, Gudmundsson, Danzig via Halmstad, d:o; den 13: mfart. . elefors, Berg, Göteborg, d:o; från Fårösund Strå: den 15: mskon. Fride, Pettersson, Halmstad, kalksten.

Ankomna fartyg: till Rute: Den 25 nov.: mgal. Rune; A. Eliasson, Ronehamn, tom; d:o Bertha, N. Vigsten, Stockholm, sand; den 10 dec: d:o Rune, Å. Eliasson, Visby, styckegods; den 18: d:o Bertha, A. Johansson, Ronehamn, tom; den 14: d:o Ragnar, O. Olsson, Visby, d:o; till Smöjlen: den 28 dec.: mskon. Sonja, K. Olofsson, Åhus, flyttsaker.
Avgångna fartyg: från Rute: Den 20 nov.: mgal. Rune, A. Eliasson, Bungenäs, cement; den 26: d:o Bertha, N. Vigsten, Burgsvik, tom; den 12 dec.: d:o Rune A. Eliasson, Stockholm, gasbetong; den 18: d:o Bertha, A. Johansson, d:o, cement; den 15: d:o Ragnar, O. Olsson, Göteborg, d:o; från Kylley: den 28 nov.: mskon. Sonia, K. Olofsson, Göteborg, tom.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *