Lanthamnarna.

Kylleyhamnarna (tiden 21 nov. – 15 dec.) An komna fartyg: till S:t Olofsholm: Den 24 nov.: bogs.-ångf. Viking, J. Ljungström, Sundsvall, tom; pråm Bard, L. Pettersson, d:o, d:o; den 26: ångf. Allenstein, K. Horn, Königsberg d:o; den 29: bogs.:ångfart. Frej, E. Söderberg, Sundsvall, d:o; pråm T. B. 386, R. Lindavist, Hudiksvall; d:o: mgal. Ete, J. Isaksson, Konehamn, d:o; den 5 dec.: mskon. Vineta, G. Samuolsson, Nakskov; d:o; den 6: mgal. Ete J. Isaksson, Norrköping, d:o; pråm T. B. 377, J. Carlsson, Gävle, d:o; den 9; mfart. Oaxen Alfa, E. Carlsson, Västervik, d:o; den 15: ångf. Allenstein, K. Horn, Libeck, d:o; till Smöjen: den 21 nov.: skon. SR G. Olsson, Aarhus, tom; den 25: mskon. Erna, J. Andersson, Ronneby, d:o; d:o Örnen, F. Persson, Sölvesborg, d:o; den 28: pråm T. B. 387, R. Carlander, Sundsvall, d.o; den 29: d:o T. B:.395, J. Pettersson, Ljusne, d:o; den 5 dec.: ångf Holland, C. Schumacher, Malmö, d:o.
Avgångna fartyg: från S:t Olofsholm: Den 24 nov:: bogs-ångt. Viking, J. Ljungström, Sundsvall, tom; Bard, L. Pettersson, Härnösand. kalksten; den 29 ångf. Allenstein, K. Horn, Königsberg, d:o; bogs.-ångfart. Frej, E. Söderberg, Sundsvall, tom; den 30: pråm T. B. 386: R. Lindqvist, Gävle, kalksten; den 1 dec.: mgal. Ete, J. Isaksson, Norrköping, d:o; den 6: mskon. Vineta, C. Samuelsson, Vargön, d:o: mgal. Ete, J. Isaksson, Norrköping, d:o: den 7: pråm T. B. 377, J. Carlsson, Gävle, d:o; den 9: mfart. Oaxen Alfa, E. Carlsson, d:o, d:o; från Smöjen: den 22 nov.: skon. Kennedy, G. Olsson, Sundsvall, skrot; den 25: mskon. Erna, J. Andersson, Ronneby, kalksten; den 26: d:o Örnen, F. Persson, Sundsvall, d:o; den 28: pråm T. B. 387, R. Carlander, Söderhamn, d:o; den 1 dec: d:o T. B. 395, J. Pettersson, d:o; d:o; den 6: ångf. Holland, C. Schumacher, Memel, d:o.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 december 1932
N:r 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *