Landsbygden. Väte.

VÄTE, 31 jan.
De gamla gå bort. Nyligen avgick med döden änkan Lovisa Pettersson, Mölner, i sitt 81:a levradsår. Den avlidne var i sin livstid icke bara en god maka och moder — hon var även en nitisk och varm missionsvän, som under hälsans dagar gav Evang. Fosterlandsstiftelsen och Gotl. Missionstörening sitt stöd genom att flitigt deltaga i Väte gamla lutherska syförenings arbete. Så länge hon orkada, stod aldrig hennes plats tom, trots att hon hade lång och ofta besvärlig väg att gå till sammankomsterna. Även till kyrkan fick hon ofta i sällskap med sin kyrkflitige så länge denne var i livet. På söndag vigdes hennes stoft till den sista vilan. Njuta hon den i frid!

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1932
N:r 25

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *