Landsbygden. Väte.

VÄTE, 15 nov.
Skördefesten i lördags till förmån för Fosterlandsstiftelsens och Gotl.
missionsförenings missionsverksamhet gick bättre än man kunnat ana och vänta. — Härligt månsken och goda vägar var det, men så var också den rymliga godtemplarlokalen packad till trängsel av folk och vid auktionen föllo buden täta. En myckenhet gåvor hade skänkts från socknens alla delar. Som både föredragshållare och auktionist tjänstgjorde pred. G. Westin med landstingsman K. Olofsson, Magnuse, vid protokollet. Det pekuniera resultatet av festen blev något över 200 kronor, vilket får anses som gott i depressionstider.
Ett ovanligt högt lusttryck har nu härskat några dagar och fråga är, om ens i mannaminne barometern stått så högt som nu. Nu tycks det dock bli slut med det goda, ty barometervisaren har fått brått med att skynda tillbaka igen. Men fint gott väder ha vi haft så länge han pekade i höjden.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 november 1932
N:r 268

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *