Landsbygden. Stenkyrka.

STENKYRKA, 2 dec.
Ägghandeln diskuterades i går vid ett möte i folkskolan härstädes, där agronom Wald. Ericsson, Källunge, höll föredrag om hönsskötsel och äggproduktion, ett föredrag som belystes med skioptikonbilder. Därefter diskuterades frågan om bildandet i Stenkyrka av en äggförening för anslutning till Gotlands äggcentral. En kommitté, bestående av har Svensson, Sorby. Th. Jakobsson, Kvie, Karl Karlsson, Stenstu, och mejeristen V. H. Mårtensson för alt utreda möjligheterna för föreningens bildanda och en del av de närvarande antecknade sig preliminärt som medlemmar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 december 1932
N:r 283

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *