Landsbygden. Sanda.

SANDA, 20 dec.
Fisktjuvar i farten. En s. k. pärk, vari en stor del fisk förvarades och som var förankrad i närheten av fiskläget härstädes, besöktes på söndagskvällen av obehöriga, som bröta upp denna och tillägnade sig ett större antal gäddor. Pärken eller fisksumpen i fråga, äges av, några personer i närheten av fiskläget. En av delägarna lade på söndagskvällen märke till att någon med lykta var ute vid denna — men, han trodde, att det var någon i fiskläget, som av brådskande anledning hämtade fisk. En för gotländska förhållanden ovanligt stor ryssja, om vars storlek man kan göra sig en föreställning, då den kostat omkring 400 kr., vittjades även och resultatet blev säkerligen lika bra där som i fisksumpen. Sedan ryssjan berövats sin fångst, hade den kastats i sjön hur som helst. Den ägdes av samma personer. Det är att Hoppas att gärningsmännen ertappas och erhålla sin välförtjänta näpst.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 december 1932
N:r 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *