Landsbygden. Sanda.

SANDA. den 28 sept.
Svenska i jordbrukskreditkassan. I dag hölls av lantbrukare Granat från Kälkesta i Södermanland i härvarande folkskola föredrag om jordbrukskredit och jordbrukskasserörelsen. Talaren behandlade det föreliggande ämnet på ett synnerligen åskådligt och instruktivt sätt. Föredraget åhördes av ett femtiotal jordbrukare från Sanda och angränsande socknar. Man beslöt enhälligt att tillsätta en kommitté, som fick i uppdrag ett arbeta för bildandet av en jordbrukskassa med säte i Klinte. I denna invaldes för Klinte hrr Ivar Hoppe, sammankallande, och Arthur Vallin, Snögrinda, för Sanda Karl Pettersson, Ganne, och Hjalmar Friborg, Runne, för Eskelhem Erik Bolin, Lindarve, för Vestergarn Rob. Appelgren, Kronholmen, och för Fröjel Karl Johansson, Depps. De närvarande lade i dagen ett synnerligen varmt intresse för saken ifråga.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *