Landsbygden. Rute.

RUTE, 8 dec.
En högtidlig begravning ägde i går rum härstädes, då stoftet efter avlidne f. nämdemannen Otto Ahlqvist, Ahlbya. fördes till den sista vilan. Sorgetåget avgick från den bortgångnes hem till Rute kyrka, varvid likvagnen följdes av 15 fullsatta skjutsar med begravningsgäster.
Jordfästningen förrättades av kontraktsprosten Carl Kihlén, som höll ett gripande griftetal och därvid även något berörde den bortgångnes gärning och det minne, som han efterlämnar.
Sedan kistam med stoftet sänkts i graven på kyrkogården, framträdde f. nämdemannen Carl Berg, Norrvange i Lärbro, vilken framförde ett tack till den bortgångne från hans gamla vänner och tackade för gott kamratskap.
Till båren hade sänts kransar och blommor i riklig mängd.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 december 1932
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *