Landsbygden. Östergarn.

ÖSTERGARN, 21 dec.
Östergarns tredje ordinarie kyrkostämma för året hölls igår i folkskolan under kyrkoherde J. Björkanders ordförandeskap och förekom därvid huvudsakligen val.
Till revisorer av den kyrkliga kommunens räkenskaper för år 1933 omvaldes
handlandena Oskar Östman och Sune Lindahl. Till ledamöter i kyrkorådet för en tid av 3 år omvaldes hrr Viktor Jacobsson, Fackla, Herman Vahlgren, Sanda, Albert Öström, Grogarns, och Axel Jacobsson, Sigdes, med Arvid Lundborg, Ganne, och Albert Östergren, Djupvika, som suppleanter. Till ledamöter i skolrådet, likaledes för 3 år, valdes folkskolestyrelsen nämligen hrr Gottfrid Bendelin, Bengts, Adolf Vag Hallgårds, Carl Dahlgren, Vika. R. Ekstrand, Gutenviks, och Albert Östergren, Djupvika. Tid och plats för nästa års stämmors hållande överlämnades åt ordf. att bestämma.
Omedelbart därefter hölls pastoratstämma, med Östergarn, Gammalgarn och Ardre församlingars pastorat under samma ledning varvid till revisorer av de under pastoratstämman stående räkenskaperna valdes skollärare A. Samelius och löjtnant E. Gottberg, Ardre.
Till pastoratskyrkoråd valdes för en tid av 3 år hrr Adolf Johansson och Arvid Jakobsson, Ardre, Karl Klintström och Elof Jansson, Gammelgarn, och Th. Vestberg, Östergarn, med Viktor Jacobsson, Östergarn och Albert Strömbeck, Ardre, som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 december 1932
N:r 301

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *