Landsbygden. Mästerby.

MÄSTERBY, 29 jan.
Den religiösa verksamheten inom socknen företrädes främst av kyrkan, som bedriver en god inflytelserik mission bland församlingsborna. Kyrkoherdens nit och intrassla för kristen tro och kristet liv verkar eggande och uppmuntrande. De kyrkliga gudstjänsterna äro särskilt vid vissa tider relativt talrikt besökte och alltid värderade. Det ligger andakt och högtid över gudstjänstfirandet i vårt åldriga tempel.
Vid sidan av den kyrkliga Missionsverksamheten bedriver friförsamlingen ett välsignelsebringande arbete inom socknen, Dess årsmöte, som härom dagen hölls i missionshuset, bar vittnesbörd om arbetets frukter och framgångar. För den direkta missionsverksamheten och förekommande omkostnader för dess bedrivande hade under det flydda året insamlats nära 1,700 kronor. vilket utgör omkring 60 kronor pr medlem, och år. Medlemsantalet är nämligen 29. Av inkomster har 1/5 gått till hednamissionen, för vilken missionförsamlingen varit varmt intresserad. Och för det gemensamma missionsarbetet på Gotland har lämnats 100 kronor under år 1931.
S. k. seriemöten pågå för närvarande i missionshuset, till vilka stora skaror åhörare samlas kväll efter kväll.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1932
N:r 25

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *