Landsbygden. Lye.

LYE, 20 dec.
De ordinarie decemberstämmorna höllos bär på måndagen i kommunalrummet.
Kommunalstämman hölls under ledning av stämmans vice ordf. lantbr, G. Nilsson, Dals, vilken också utsågs till stämmans ordförande för nästa år efter folkskoll. H. P. Gardell, som avflyttat från socknen. Till vice ordförande nyvaldes folkskollärare G. Wahlberg, Vidare valdes — till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen lantbr. G. Jakobsson, Mannegårda och fröken Anna Pettersson, Sigulds, vilken sistnämda även invaldes i barnavårdsnämden. Till föreståndare för sockenmagasinet utsågs L. Dahlgren, Rotarve, och till skogsbrandfogde utsågs lantbr. J. Budin, Bosarve. I fastighetstaxeringsnämden invaldes Gunnar Karlsson, Bosarve, och Arvid Karlsson, Rotarve och i inkomsttaxeringsnämden omvaldes skräddare W. Österdahl, Bjärges, handelsföreståndare R. Söderberg samt lantbr. G. Nilsson, Dals. Den sistnämde skulle även deltaga i virkestaxeringen. Till revisorer valdes S. Johansson, Lyrungs, och Fritz Jakobsson, Rotarve. Till nykterhetskursen i Visby anslogs 15 kr.
Kyrkostämman hölls under av vice ordf., folkskoll. G. Wahlberg, en även utsågs till stämmans ordförande för nästa år efter kyrkoh. K. Skredsvik, som avsagt sig uppdraget. Till vice ordförande valdes lantbr. L. Dahlgren, Rotarve. Till ledamöter i kyrkorådet för tre år valdes lantbr. G. Karlsson, Bosarve, David Bruhn, Lill-Rone, L. Dahlgren, Rotarve, och Konr. Larsson, Lyrungs. I skolrådet valdes för
samma tid folkskoll. G. Wahlberg, lantbr. G. Hederstedt, Mannegårda, W. Olofsson, Rotarve, och Uno Hansson, Dals, samt skräddare W. Österdahl, Bjerges. Till revisorer utsågos S. Johansson, Lyrungs och Joh:s Budin, Bosarve.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 december 1932.
N:r 299

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *