Landsbygden. Källunge.

KÄLLUNGE, 29 okt.
60 år fyllde i onsdags hem.-äg. Carl Sandgren Skjälhorns, och blev därvid av vänner föremål för hjärtliga hyllningar i form av ett flertal os såsom guldur med kedja rökställ, reservoirpenna m. m. jämte blomsteruppsatser och telegram. På kvällen hade herrskapet Sandgrens inbjudit ett 60-tal vänner till en splendid supé, varvid flera tal höllos för jubilaren.
Källunge J. U. F. höll härförleden kvartalssammanträde, varvid det visade sig att 3:dje kvartalets verksamhet huvudsakligen bestålt av intensivt arbete inom idrottsklubben vars energiska ledare varit Henry Söderlind. Tre tävlingar ha hållits, näml, i varpa, allmän idrott samt tävling i dito mellan Fole och Källunge, J. U. F.:-avdelningar. Vid dessa tävlingar ha
utdelats ett 40-tal. priser i form av pokaler. Beslöts att bilda en sådan manlig som kvinnlig gymnastikklubb och antecknade sig ett 30-tal medlemmar. En interimstyrelse tillsattes och invaldes i densamma Waldemar Ericsson, Henry Söderlind, David Sandgren, Artur Yttergren, Vera Ericsson och Kerstin Ekedahl.
Studiearbetet skulle i vinter fortsätta med tvenne studiecirklar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 november 1932
N:r 254

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *