Landsbygden. Hejnum.

HEJNUM, 3 okt.
Hejnum J. U. F. höll i går, söndag e. m., kvartalsmöte förenat med samkväm i prästgården. J. U. F.-avdelningen har näml. erhållit vederbörandes till stånd att tills vidare få disponera halva utrymmet i prästgården mot att på bästa sätt vårda såväl by, en som trädgårdsanläggningen. Hade så ej skett hade prästgården antagligen fått stå öde och tom, ty socknen, som förut varit moderförsamling, har blivit sammanslagen med Källunge pastorat. På detta sätt har prästgården blivit en kär samlingsplats för de ideella sammanträden och samkväm, som socknens Juf-are ävensom andra sammanslutningar med kyrklig betoning avhålla.
Festen i går inleddes med J. U. F.-sången varpå avdelningens nitiske och intresserade hedersordförande lärare A. Höggren, med några ord hälsade alla välkomna. Mötesförhandlingarna leddes av verkst. ordf. H. Andersson. Efter sånger av sånglöreningen höll distr.-ordf, agr Wald. Ericsson ett föredrag om studiecirklarnas uppgifter och arbetssätt. Härefter avverkades ett rikligt och gott kaffebord, varpå frkn. Stina Johansson, Gute, framförde på ett förtjänstfullt sätt en av henne författad ”humoristisk sketch, som rönte ett livligt bifall. Efter ett par deklamationer samt musik av Wald. Ericsson avslöts den lyckade och intressanta festen med aftonpsalmen »Så går en dag».

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *