Landsbygden. Gerum.

GERUM, 2 dec.
Föredrag hölls i går afton i härvarande missionshus av pastor Gust. Andersson, Visby. Tillslutningen av åhörare var därvid relativt god. I anslutning till föredraget, som behandlade ämnet: Jesu, liknelser, visades en serie skioptikompbilder, vilka på ett ypperligt sätt åskådliggiorde den miljö, i vilken liknelserna i fråga uttalades. Sång med musik inpassades på lämpliga ställen.
Stunden vilken gav god valuta avslöts med gemensam sång.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 december 1932
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *