Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 22 dec.
Fröjels kreatursförsäkringsförening höll i tisdags sammanträde med delägarne. Stämman som var talrikt besökt, leddes av lantbr. L. Larsson, Alstäde. Till ledamöter i styrelsen omvaldes hrr Karl Pettersson. Alstäde i Fröjel, Axel Holmgren, Svarvare i Klinte, och Edv. Hansson, Hunninge i Klinte. Valet gäller för en tid av 4 år. Till ordförande för 4 år omvaldes hr L. Larsson, Alstäde, och till revisorer för nästkommande år hrr Aug. Larsson, Hejdes, och Arvid Johansson, Stengstu.
Omedelbart efter stämmans slut hölls styrelsesammanträde varvid beslöts en utdebitering av 1 kr. pr 100 kr:s försäkringsvärde, gällande för senaste halvåret.
Av handlingarna framgick att totala försäkringssumman för sista halvåret gått till i runt tal 130,000 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 december 1932.
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *