Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 8 dec.
En givande missionsstund hölls i kommunalrummet härstädes i går kväll då lutherska syföreningen i Nedre Fröjel där anordnat sin sedvanliga höstauktion på sina alster jämte skänkta produkter av årets skörd. Sammankomsten inleddes med psalmen »Herre samla oss nu alla», varefter kand, Roland Thomsson höll ett för stunden avpassat an förande med ledning av en text ur Hebr. 10 kap. Efter föredraget sjöngs ånyo en psalm, varefter en paus vidtog, varunder kaffe serverades.
Vid den därefter följande auktionen sköttes klubban med fart och bravur av kyrkoherde G. Sjöberg med biträde av hr Emil Jakobson, Bockes, som protokollsförare. Trots den allmänt rådande penningknappheten, blev resultatet synnerligen gott, d:a 450 kr. Kyrkoherden avtackade till sist syföreningens medlemmar för deras oegennyttiga insats för missionens sak och förrättade därefter bön. Som avslutning sjöngs ps. »Herre signe du och råde».

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 december 1932
N:r 289

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *