Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 14 nov.
Kyrkostämma har hållits här idag under kyrkoherde G. Sjöbergs ordförandeskap. Förslagen till inkomst- och utgiftsstal för nästk. år godkändes. Den sammanlagda uttaxeringen utgjorde för kyrka 1,795 kr. och för skola 4,065 kr. vilket tarvar en utdebitering av umgefär resp. 2,42 kr. och 5,76 kr. pr bevillningskrona. I förslaget märktes en utgiftspost på 400 kr. för införskaftande av ritning och kostnadsförslag till kyrkans restaurering. För prästgårdens byggnadskassa upptog förslaget en utdebitering av 50 öre pr bev.-kr.
Skattesatsen för skogsaccis fastställdes till för kyrka kr. 0,65 och för skola kr. 1,10 pr. 100 kr:s rotvärde.
Skolrådets förslag till anordnandet av ny ingång m. m. till lärarinnans bostad i kyrkskolan godkändes av stämman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 november 1932
N:r 267

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *