Landsbygden. Fårö.

FÅRÖ, 28 dec.
Julen har förflutit i fridens tecken. Till julottan i kyrkan hade ovanligt mycket besökare infunnit sig, trots den mörka morgonen och de långa vägarna. En kör sjöng Ifrån läktaren ett par sångnummer och förhöjde därmed julstämningen. Kollekt upptogs och tillföll »Fattiga skolbarnsfonden». Den inbragte 26 kr.
Väderleken är för en del ganska idealisk, så pågår t. ex. höstplöjning ännu på en del håll vilket just inte brukar höra till denna tid på året. Mest ogynnsamt är väl den blida väderleken för fiskrarna, som ingen avsättning ha för sin fångst, Vi få nu hoppas att det nya året kommer med omslag och härmed önskas redaktion och läsekrets gott slut på gamla året och ett gott nytt år.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 december 1932
N:r 304

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *