Landsbygden. Eskelhem.

ESKELHEM, 7 nov.
En lyckad Gustaf-Adolfsfest var av Eskelhems kyrkliga syförening anordnad i härvarande folkskola i går kväll. Till densamma hade såväl äldre som, yngre infunnit as att salen var till trängsel fylld av åhörare. Festen inleddes med sång av en damkör under ledning av lärarinnan fröken Anna Rosvall, varefter folkskollärare B. Ekberg föredrog en prolog, författad av skalden Gustaf Rydelius och föredragen vid en Gustaf-Aldolfsfest i Visby den 6 nov, 1895. Sedan unisont sjungits ps. I 24 v. 1—3 höll kyrkoherde Ronqvist att i väl valda ord framfört föreg om den store konungens gärning och dess betydelse för det Lutherska kristenheten. Sedan ytterligare en sång sjungits vidtog kafferast i övre skolsalen. Efter rasten fortsatte programmet med omväxlande sång och uppläsning av Knut Ekman och Emil Johansson samt avslöts med bön och till sist ps. 124, v. 4. Festen fick ett i alla värdigt förlopp och arrangörerna förtjäna ett varmt tack.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 november 1932
N:r 262

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *