Landsbygden. Ekeby.

EKEBY, 13 dec.
I äggfrågan föreläste i går afton agronom Wald. Ericsson, Källunge, här i Ekeby inför en talrik och intresserad publik. Man beslöt preliminärt filda en äggförgning och för att föra saken vidare tillsättes en kommitté, bestående av lantbr. Arvid Nilsson, sammankallande, Arvid Eriksson, Otto Pettersson, Helge Erlandsson och Erik Arvidsson, Ett 20-tal personer antecknade sig för medlemskap.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *