Landsbygden. Dalhem.

DALHEM, 30 jan.
Svenska Missionsförbundets Ungdoms 107:de ungdomskars hålles f. n. i missionshuset härstädes under S. M. U :s sekreterare Richard Larssons, Stockholm, ledning. På onsdags afton var särskilt välkomstsamkväm anordnat och omväxlade med tal, sång och musik.
Kursens första dag var på torsdagen med inlednings- och hälsningstal av G. M. U:s ordförande past. Carl Nyström,
Hogrän, som läste Luk. ev,. 10: 17-20. Distriktsförest. Johan Nilson, Eskilstuna, höll därefter sin första lektion i bibelstudium över ämnet: Bilder ur Jesu liv. Över samma ämne höll samme talare lektioner även på fredagen och lördagen. Med stöd av synoptikerna samt Johannesevangeliet behandlades Frälsarens första framträdande i vår värld, de 18 tysta åren i hans levnad etc. Föreläsningarna voro instruktiva och befästande bibeltron i de ungas hjärtan. Sekreterare Richard Larsson höll första kursdagen tvenne föreläsningar rörande: Kunna vi tro på Kristi gudom? och Kristi rättfärdighetskrav. Med belysande fakta och analoga bevis ur världen omkring oss påvisades det onaturliga i att förneka Kristi gudavarande samt hitta Kristi rättfärdighetskrav i allt vida överge dåtida skriftlärdas krav på ett rättfärdigt liv. Hr L. föreläste i fortsättningan under kursen över ämnet: Ungdosföreningarnas månadsprogram.
Behöver en modärn människa Kristus? samt Vem är en andefylld Kristen? S. M. U:s sekreterare Augustins Keijer, Stockholm, höll under kursens gång föreläsningar över ämne: Vårt ansvar inlär det uppväxande släktet. Söndagsskolverksamheten i Amerika och Sverige. Genom Amerika — naturens och teknikens underland, och Vad vi äga i Svenska Missionsförbundet. Över ämnet: En Växande själ höll G. M. U:s sekreterare Gust. Andersson föredrag. Past. Gust Pihlström, Visby, föreläste över ämnet: Temperamenten.
Under aftnarna samt på söndagen hållas uppbyggelseföredrag och predikningar omväxlande med sång och musik. Kursen var talrikt besökt av ungdomar från snart sagt heta ön. För Svenska Missionsförbundets Ungdoms missionsverksamhet ,uppburos goda missionsoffer.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1932
N:r 25

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *