Landsbygden. Bäl.

BÄL, 10 dec.
Skördefest hölls i går afton hos lantbrukaren G. Gardell, Gute, anordordnad av den kyrkliga syföreningen inom församlingen. Festen inleddes med »Vårt land», varefter syföreningens ledarinna, fru Hildur Johansson, hälsade de närvarande välkomna. Därefter höll agronom Wald. Ericsson, Källunge, ett föredrag om »Vårt lands första bebyggelse», vilket föredrag illustrerades med ett 30-tal skioptikonbilder. Sedan därefter »Du gamla, du fria» unisont sjungits vidtog försäljningen med lantbr. Gust.
Johansson som auktionist och inbringade densamma det vackra nettot av c:a 140 kr. Till sist sjöngs aftonpsalmen »Så går en dag».

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *