Läkemedelsförråd it Roma.

Medicinalstyrelsen har medgivit apotekaren Ernst Stenberg i Visby att inrätta ett läkemedelsförråd inom Roma kommun. Däremot har styrelsen ej funnit skäl bifalla en av apotekaren N. S. Sandström i Slite gjord ansökan om tillstånd att inrätta läkemedelsförråd å samma ort. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 november 1932
N:r 270

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *