Kyrkoherdetjänsten

i Hejde och Väte församlingars pastorat, till vilken vid första ansökningstidens utgång icke tre behöriga sökande anmält sig, har ånyo kungjorts till ansökan ledig med ansökningsrätt för hela rikets prästerskap. Ansökningstiden utgår lördagen den 31 dec. kl. 12 middagen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *