Kyrkoherdetjänsten i Hejde församling

sökes vid ansökningstidens utgång i dag endast av kyrkoherde Björkquist i Hablingbo. Tjänsten kommer således att ånyo förklaras till ansökan ledig med ansöknings rätt för hela rikets prästerskap.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *