Kyrkofullmäktige

sammanträdde i går i stadsfullmäktiges lokal under domkyrkokomminister Nils Öbergs ordförandeskap. Åtta ledamöter voro frånvarande.
Vid sammanträdet förelåg en avsägelse av ledamotskapet från disponent Arendt de Jounge, vilken avsägelse godkändes. Kyrkofullmäktige beslöto att göra anmälan om saken till magistraten för utseende av ny ledamot.
Vidare förekom ej och sammanträdet tog sålunda endast ett par minuters tid.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *