Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av sanka marker tillhörande hemmanen Lekarve, Nystugu, Norrgårda, Runna och Sandegårda uti Sanda socken av Gotlands län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren K. E. Eliasson, Sandegårda, tisdagen den 20 december 1982 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.
Vid sammanträdet kommer jämväl val av arbetsstyrelse för handhavande av med företaget förenade angelägenheter att företagas.
Visby den 23 november 1932.
På tjänstens vägnar:
Gottfr. Wadman.
Statens lantbruksingenjör.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 november 1932
N:r 274

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *